POPARCIE

Oficjalnego poparcia naszej inicjatywie udzieliły następujące podmioty:

Naczelna Izba Lekarska / Naczelna Rada Lekarska
www.nil.org.pl

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych
www.nipip.pl

Komisja Wyższego Szkolnictwa Medycznego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej
http://www.kwsm.psrp.org.pl/

Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia
Porozumienie Zielonogórskie

https://www.federacjapz.pl

JESTEŚ ZA? PODPISZ!

Punkty zbierania podpisów pod projektem ustawy.

Profil na portalu Facebook

www.facebook.com/SzczepimyBoMyslimy

Można do nas także napisać: