O NAS

Naszym celem jest wprowadzenie zmian w obowiązujących przepisach prawa, które umożliwiłyby samorządom wprowadzenie, obok innych już stosowanych kryteriów, dodatkowych punktów przy rekrutacji do żłobków i przedszkoli, przyznawanych za posiadanie przez dziecko wszystkich obowiązkowych szczepień lub zaświadczenia lekarskiego o przeciwwskazaniach do zaszczepienia się.

Marcin Kostka

Adwokat Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W pracy zawodowej zajmuje się między innymi zagadnieniami związanymi z prawem medycznym oraz farmaceutycznym. Współautor projektu ustawy Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej „Szczepimy, bo myślimy”.

Robert Wagner

Działacz społeczny w różnych dziedzinach życia. Angażuje się w to co wierzy i co jest zgodne z jego przekonaniami. 43 lata, średnie wykształcenie. Od urodzenia mieszkaniec Wrocławia, mam Żonę i 4 dzieci oraz 4 psy i kota.
Współautor projektu ustawy Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej „Szczepimy, bo myślimy”.

JESTEŚ ZA? PODPISZ!

Punkty zbierania podpisów pod projektem ustawy.

Profil na portalu Facebook

www.facebook.com/SzczepimyBoMyslimy

Można do nas także napisać: