NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

JAKI JEST CEL PROJEKTU?

W obecnym stanie prawnym samorządy nie mają możliwości stosowania kryterium dopełnienia obowiązku szczepień, jako warunku przyjęcia dzieci do żłobka lub przedszkola. Chcemy by mogły to robić.
Byłoby to kryterium dodatkowe – obok innych, jakie są już stosowane. Wiemy jednak, że dodatkowe oznaczałoby również skuteczne.

CZY PROJEKT DOTYCZY SZKÓŁ?

Obowiązek nauki jest jednocześnie przywilejem konstytucyjnym. Dlatego nasz projekt nie obejmuje edukacji na poziomie szkolnym.

DLACZEGO NIE MOŻNA PODPISAĆ ONLINE?

Ponieważ ustawodawca nie przewidział takiej możliwości w obowiązujących przepisach prawa.

SKĄD POBRAĆ MATERIAŁY?
Wszystkie materiały udostępniamy tutaj
JAKIE DANE TRZEBA PODAĆ?
Zgodnie z wymogami – imię i nazwisko, adres zamieszkania (koniecznie z kodem pocztowym!), numer PESEL. W ostatniej rubryczce należy się podpisać. Są to dane wymagane przepisami prawa – nie można niczego pominąć.
JAKIE ELEMENTY MUSI ZAWIERAĆ WPIS POPARCIA?

Przypominamy, że prawidłowy podpis poparcia inicjatywy zawiera czytelnie wypełnione następujące pola:

1. imię i nazwisko,

2. pełen adres zamieszkania z numerem domu i mieszkania, kodem pocztowym, oraz nazwą miejscowości,

3. numer PESEL (niestety jest to wymóg ustawowy),

4. podpis (nie musi być czytelny),

bez spełnienia wszystkich tych warunków podpis niestety będzie odrzucony podczas liczenia.

CO NA TO RODO?
Do udzielenia poparcia ustawodawca przewidział określony zasób danych, które należy przy tym podać. Z opinią prawnika na ten temat można zapoznać się tutaj.
DO KIEDY ZBIERAMY PODPISY?

Fazę wstępną, związaną z rejestracją komitetu już zakończyliśmy. Komitet zarejestrowany!

Jednak podpisy zbieramy dalej – potrzebujemy ich minimum 100 000. A z Waszą pomocą zbierzemy dużo więcej.
Planujemy zbierać do połowy kwietnia 2019 roku.

Prosimy o odsyłanie w tym terminie już zebranych list z podpisami na adres Dolnośląskiej Izby Lekarskiej:

Dolnośląska Izba Lekarska
Kazimierza Wielkiego 45
50-077 Wrocław

Dziękujemy za wszelką pomoc, a o kolejnych terminach będziemy na bieżąco informować.

KTO MOŻE ZBIERAĆ PODPISY?

Podpisy może zbierać każda osoba, która wspiera naszą inicjatywę. Wystarczy pobrać wzór listy podpisów, projekt zmiany ustawy i poprosić o poparcie wśród rodziny i znajomych. To właśnie Waszego wsparcia potrzebujemy najbardziej – bo razem stanowimy potężną siłę!

Pobierz listy poparcia!

JAK MOŻNA NAM POMÓC?

Pomóc może każdy – zbierając podpisy, lajkując naszą stronę na FB, udostępniając posty, organizując akcję zbierania podpisów. Można także dobrym słowem. Niezbędne materiały znajdziecie Państwo w sekcji „Do pobrania„. 🙂

JESTEŚ ZA? PODPISZ!

Punkty zbierania podpisów pod projektem ustawy.

Profil na portalu Facebook

www.facebook.com/SzczepimyBoMyslimy

Można do nas także napisać: