Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z naszym obywatelskim projektem ustawy o szczepieniach oraz do składania pod nim podpisów.

Naszym założeniem jest stworzenie podstaw prawnych do tego, by samorządy w Polsce mogły dodatkowo punktować zaszczepienie dziecka, jako kryterium przy ocenie przyjęcia do publicznych żłobków oraz przedszkoli.

Naszym celem nie jest wprowadzenie obowiązku szczepień, gdyż taki w Polsce już istnieje i wynika to bezpośrednio z przepisów prawa. Przesłanką do nałożenia obowiązku szczepień był art. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Sam pomysł wprowadzenia obligatoryjnych szczepień ochronnych jest jednak starszy. Pierwsze szczepienia obowiązkowe zostały wprowadzone w latach 60., natomiast obecna ustawa wywodzi się bezpośrednio z Programu Szczepień Ochronnych, który powstał w 1994 r. Zgodnie z tą ustawą, osoby przebywające na terenie naszego kraju zobowiązane są, na zasadach określonych w ustawie, do poddawania się: badaniom sanitarno-epidemiologicznym, hospitalizacji, przyjmowaniu leków, oddawania materiału biologicznego do badań oraz szczepieniom ochronnym.

JESTEŚ ZA? PODPISZ!

Punkty zbierania podpisów pod projektem ustawy.

APEL DO ŚRODOWISK MEDYCZNYCH

Apelujemy i o czynny udział w akcji lekarzy, pielęgniarek i położnych. Prosimy Państwa o wzięcie czynnego udziału w naszej akcji i przystąpienie do zbierania podpisów. Sprawa jest ważna, ale potrzebujemy Państwa pomocy! Podpisy nie nazbierają się same, tylko wspólnymi siłami doprowadzimy projekt do udanego finału! Liczymy również na osoby niezwiązane ze środowiskiem medycznym. Jesteś za? Pomóż nam!
Poszukujemy również koordynatorów regionalnych oraz osób chcących wspierać nas merytorycznie.

DO POBRANIA

Profil na portalu Facebook

www.facebook.com/SzczepimyBoMyslimy

Można do nas także napisać: